Magnetyzm

Magnetyzm

magnetyzm

Pojęcie magnetyzm wywodzi się z języka greckiego, a dokładniej rzecz biorąc pochodzi o tamtejszego pojęcia magnetis lithos, a więc w dosłownym rozumieniu magnetyt. Jest to nic innego jak zbiór szeregu różnorodnych zjawisk fizycznych, jakie tyczą się w głównej mierze obszaru pól magnetycznych. Przykładowo mowa o wytwarzaniu zjawisk, jakie są produkowane przez energię elektryczną, a więc przez prąd elektryczny, ale również i z zastosowaniem i wykorzystaniem materiałów magnetycznych. Wyróżnia się bardzo wiele dziedzin zwanych i zaliczanych łącznie do magnetyzmu.
Generalnie rzecz biorąc mowa o trzynastu odmianach magnetyzmów. W głównej mierze warto wyszczególnić antyferromagnetyzm, ferromagnetyzm, ferrimagnetyzm, antyferromagnetyzm, paramagnetyzm, mikromagnetyzm, metamagnetyzm, helimagnetyzm, ferromagnetyzm zarodkowy oraz diamagnetyzm i wiele innych odmian. Warto wspomnieć, że poprzez charakterystykę i wydzielenie odpowiednich właściwości magnetycznych, możemy mówić o sposobności klasyfikowania zarówno pierwiastków, jak także wszelakich materiałów i związków chemicznych. Należy wspomnieć, że każdy pojedynczy pierwiastek chemiczny bazuje na jednej z czterech głównych typów magnetyzmu. Przykładem jest tu ferromagnetyzm, ferrimagnetyzm, paramagnetyzm, diamagnetyzm. W praktyce natomiast najczęściej bo najszerzej rozpowszechnione są ferromagnetyki. W zasadzie to one cechują się zdecydowanie największym zastosowaniem pod kątem praktycznym. Ponadto, nie zapominajmy, że należy je podzielić na kilka charakterystycznych rodzajów materiałów, w tym na miękkie, materiały półtwarde oraz materiały twarde.

Tags:

Comments are closed